Kjellbergska flickskolans kamratförening

Fasaden mot Södra vägen och Kristinelundsgatan

En förening för alla som varit elever vid Kjellbergska flickskolan i Göteborg.

Föreningen som grundades 1952 står öppen för alla som gått på Kjellbergska flickskolan i Göteborg. Numera kan också de som fått stipendier ur Stiftelsen Kjellbergska flickskolans donationer bli medlemmar. Under många år har antalet medlemmar varit ca 300. Föreningens syfte är att samla gamla Kjellbergare för kamratligt umgänge och att vårda och förvalta skolans minne. Vi har också i uppdrag att på skilda sätt göra skolminnen tillgängliga för en vidare krets som t ex skol- och kvinnohistorisk forskning.

Årsmöte har vi i oktober, så nära skolans födelsedag som möjligt, alltså kring den 22 oktober. Då träffas vi över en lättare måltid, sköter årsmötesförhandlingar och lyssnar till ett intressant föredrag. Det är ett bra tillfälle att träffa gamla klasskamrater och kanske knyta nya vänskapsband.

En gammal tradition sedan 1931 är att samlas vid första advent. Så länge vi hade ett skolhus att samlas i kom gamla elever tillbaka till  skolan lördagen före första advent och deltog i morgonbönen och  sjöng Dotter Sion i ljuset av de triangelformade ljusstakarna i aulans höga fönster för att sedan samlas över kaffe i skolans matsal. Sedan skolan revs har vi samlats på samma sätt i Örgryte gamla kyrka med kyrkkaffe i Örgryte församlingshem. Kyrkan är fortfarande nästan full och ljudnivån i församlingshemmet är hög när alla gamla kamrater träffas. Så här har det hållit på i mer än 80 år. Även om Du inte är medlem i föreningen är du varmt välkommen att vara med om detta.

Årsavgiften är 100 kronor och betalas in på föreningens bankgiro 661-6536 senast den 31 december.

Meddela annastinabrosche@gmail.com ändrad mejladress.

Aulan

PÅ LAGER:                                                   

Vi har fortfarande kvar exemplar av Helena Jos Persons bok Flickors fostran och bildning –ett kall  om tre föreståndarinnor för Stiftelsen Kjellbergska Flickskolan-nämligen  Helena Eldrup, Thyra Kullgren och Hillewi Gödecke- Pris: 50 kronor.

Några enstaka exemplar finns även av boken Kjellbergareom en flickskola av samma författare. Pris: 100 kronor.

Finns hos kassören Margareta Egerstad tel: 0708-87 17 15

Brickan som har skolans fasad som motiv:

Huset byggdes till i flera omgångar som man bl a kan se i vår jubileumsbok. För brickan valde vi ritningen från 1928 när skolköket skulle byggas på vinden. Vi brukar annars använda ritningen från 1908 då man byggde till över porten mot gården för seminariet. Flera har undrat om texten på brickan. Nedtill på ritningen finns arkitektens namn, men det är inte den arkitekten som är ansvarig för arkitekturen. Det var ju Adrian Crispin Peterson. Upphovsmannen som stod för just denna ritning var bara ansvarig för tillbyggnaden. Vi tyckte därför inte att hans namn behövde vara med. Den autograf som finns på brickan är tjänstemannens på Stadsbyggnadskontoret som godkände ritningen 20 mars 1928. Texten i övrigt lyder

fasad-28-bricka

Ritning över partiell påbyggnad av fastigheten å tomten Nr 2 i 35te kvarteret Glimmingehus av stadsdelen Lorensberg

KJELLBERGSKA FLICKSKOLAN.

Nedtill står

FASAD ÅT SÖDRA VÄGEN  Blivande utseende.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-