Kjellbergska flickskolans kamratförening

Årsavgiften för 2020 är 100 kronor och betalas in på föreningens bankgiro 661-6536 senast den 31 december 2019. Meddela Anna-Stina ändrad mailadress.

Advent firas som vanligt lördagen före första advent – i år den 30 november. Vi kommer att fira advent i nyrenoverade Örgryte gamla kyrka klockan 9.00. Örgryte församlingshem väntar med kaffe och lussekatter. Vi hjälps naturligtvis åt med biltransporter från kyrkan till församlingshemmet.

Vi ser fram emot att träffa dig! Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

PÅ LAGER

Har du missat några av våra produkter?                                                        

Vi har fortfarande kvar exemplar av Helena Jos Persons bokFlickors fostran och bildning –ett kall  om tre föreståndarinnor för Stiftelsen Kjellbergska Flickskolan-nämligen  Helena Eldrup, Thyra Kullgren och Hillewi Gödecke- Pris: 50 kronor

Några enstaka exemplar finns även av boken Kjellbergareom en flickskola av samma författare. Pris: 100 kronor

Ett par brickor med  södravägenskolan  som motiv kan man också komma över till ett pris av  100 kronor.

Intresserad?

Vi tar med vårt lager till advent. Du kan även kontakta ordförande Bodil Sporsén

tel: 0709-22 33 09.eller kassören Margareta Egerstad tel: 0708-87 17 15

En förening för alla som varit elever vid Kjellbergska flickskolan i Göteborg

Föreningen som grundades 1952 står öppen för alla som gått på Kjellbergska flickskolan i Göteborg. Numera kan också de som fått stipendier ur Stiftelsen Kjellbergska flickskolans donationer bli medlemmar. Under många år var antalet medlemmar ca 300 men de senaste åren har medlemsantalet gått upp och i mars 2015 var vi 359 medlemmar. Föreningens syfte är att samla gamla Kjellbergare för kamratligt umgänge och att vårda och förvalta skolans minne. Vi har också i uppdrag att på skilda sätt göra skolminnen tillgängliga för en vidare krets som t ex skol- och kvinnohistorisk forskning.

Årsmöte har vi i oktober, så nära skolans födelsedag som möjligt, alltså kring den 22 oktober. Då träffas vi över en lättare måltid, sköter årsmötesförhandlingar och lyssnar till ett intressant föredrag. Det är ett bra tillfälle att träffa gamla klasskamrater och kanske knyta nya vänskapsband.

En gammal tradition sedan 1931 är att samlas vid första advent. Så länge vi hade ett skolhus att samlas i kom gamla elever tillbaka till  skolan lördagen före första advent och deltog i morgonbönen och  sjöng Dotter Sion i ljuset av de triangelformade ljusstakarna i aulans höga fönster för att sedan samlas över kaffe i skolans matsal. Sedan skolan revs har vi samlats på samma sätt i Örgryte gamla kyrka med kyrkkaffe i Örgryte församlingshem. Kyrkan är fortfarande nästan full och ljudnivån i församlingshemmet är hög när alla gamla kamrater träffas. Så här har det hållit på i mer än 80 år. Även om Du inte är medlem i föreningen är du varmt välkommen att vara med om detta.