Kjellbergska flickskolans kamratförening

Detta dokument ersätter det som skickats ut per post som tyvärr innehåller några smärre felaktigheter.     KJELLBERGSKA FLICKSKOLANS KAMRATFÖRENING   September 2019  

Varmt välkommen till Årsmöte den 21 oktober 2019 kl 17.30

ÅRSMÖTE i Kjellbergska flickskolans kamratförening äger rum måndagen den
21 oktober 2019 kl. 17 30 i Sankt Pauligården
, Mäster Johans gata 1 (närmaste hållplats: Redbergsplatsen). Vi kan tyvärr inte vara i Örgryte församlingshem på grund av pågående renovering.

Förutom årsmötesförhandlingar, lätt måltid och samvaro blir det boklotteri och försäljning av några av våra specialartiklar, som fortfarande finns kvar.

Vi är glada att kunna meddela, att vår egen medlem Gunilla Flinck har lovat ställa upp
som föredragshållare på årsmötet. Hon kommer att förmedla minnen och bilder i ord
och ton under rubriken Pianot i fokus och Flygeln i centrum.

Vi kan utlova en härlig resa. Häng med!

Anmälan till årsmötet görs till Anna-Stina Brosché, annastinabrosche@gmail.com eller per telefon 0738-21 56 88 senast den 16 oktober. Meddela om du vill ha vegetarisk eller laktosfri kost. Det blir som vanligt snittar och kaffe/kaka för 50 kronor. Föreningen subventionerar. Betalas vid ankomsten. Ta gärna med jämna pengar.

Årsavgiften för 2020 är 100 kronor och betalas in på föreningens bankgiro 661-6536 senast den 31 december 2019. Avi bifogas. Meddela Anna-Stina ändrad mailadress.

Advent firas som vanligt lördagen före första advent – i år den 30 november. Vi kommer att fira advent i nyrenoverade Örgryte gamla kyrka klockan 9.00. Örgryte församlingshem väntar med kaffe och lussekatter. Vi hjälps naturligtvis åt med biltransporter från kyrkan till församlingshemmet.

Titta gärna in på vår hemsida http://www.kjellbergare.se för gammal och ny info.

Vi ser fram emot att träffa dig! Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

Kjellbergska flickskolans kamratförening

Årsmöte 21 oktober 2019

Föredragningslista

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll
 3. Verksamhetsberättelse
 4. Redovisning av bokslut för perioden 1 juli 2018 – 30 juni 2019
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av årsavgift
 8. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen, val av revisorer och revisorssuppleant
 9. Val av valberedning
 10. Förslag från styrelsen och medlemmarna
 11. Övriga frågor

Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter samt valberedning år 2018

Föreningsordförande Bodil Sporsén        vald på 1 år vid årsmötet 2018

Ordinarie ledamöter

 • Ingela Björnåsen Nyström           vald på 2 år vid årsmötet 2018
 • Annika Wettre                             vald på 1 år vid årsmötet 2018
 • Anna-Stina Brosché                     vald på 2 år vid årsmötet 2017
 • Margareta Egerstad                      vald på 2 år vid årsmötet 2017
 • Ingela Rangenstedt                      vald på 2 år vid årsmötet 2017
 • Britt-Marie Larsén                       vald på 2 år vid årsmötet 2018

Suppleanter

 • Eva Peters                                    vald på 2 år vid årsmötet 2017
 • Ragnhild Wedlin                          vald på 1 år vid årsmötet 2018

Revisorer och suppleanter

 • Ulla Frang                                    vald till revisor på 1 år vid årsmötet 2018
 • Kerstin Keen                                vald till revisor på 1 år vid årsmötet 2018
 • Ulla Berglindh                             vald till suppleant på 1 år vid årsmötet 2018

Valberedning                                                  Vid årsmötet 2018 fick styrelsen i uppdrag att välja ledamöter till valberedningen. Under skolresan 23 maj 2019 valdes av ett 30-tal närvarande medlemmar följande valberedning:

 • Birgitta Bellman                          vald den 23 maj 2019 för innevarande verksamhetsår 2018-2019
 • Ulla Grangård                              vald den 23 maj 2019 för innevarande verksamhetsår 2018-2019

PÅ LAGER

Har du missat några av våra produkter?                                                          

Vi har fortfarande kvar exemplar av Helena Jos Persons bok

Flickors fostran och bildning –ett kall  om tre föreståndarinnor för Stiftelsen Kjellbergska Flickskolan-nämligen  Helena Eldrup, Thyra Kullgren och Hillewi Gödecke- Pris: 50 kronor

Några enstaka exemplar finns även av boken Kjellbergareom en flickskola av samma författare. Pris: 100 kronor

Ett par brickor med  södravägenskolan  som motiv kan man också komma över till ett pris av  100 kronor.

Intresserad?

Vi tar med vårt lager både till årsmötet och advent. Du kan även kontakta ordförande Bodil Sporsén

tel: 0709-22 33 09.eller kassören Margareta Egerstad tel: 0708-87 17 15

Först till kvar´n…

En förening för alla som varit elever vid Kjellbergska flickskolan i Göteborg

Föreningen som grundades 1952 står öppen för alla som gått på Kjellbergska flickskolan i Göteborg. Numera kan också de som fått stipendier ur Stiftelsen Kjellbergska flickskolans donationer bli medlemmar. Under många år var antalet medlemmar ca 300 men de senaste åren har medlemsantalet gått upp och i mars 2015 var vi 359 medlemmar. Föreningens syfte är att samla gamla Kjellbergare för kamratligt umgänge och att vårda och förvalta skolans minne. Vi har också i uppdrag att på skilda sätt göra skolminnen tillgängliga för en vidare krets som t ex skol- och kvinnohistorisk forskning.

Årsmöte har vi i oktober, så nära skolans födelsedag som möjligt, alltså kring den 22 oktober. Då träffas vi över en lättare måltid, sköter årsmötesförhandlingar och lyssnar till ett intressant föredrag. Det är ett bra tillfälle att träffa gamla klasskamrater och kanske knyta nya vänskapsband.

En gammal tradition sedan 1931 är att samlas vid första advent. Så länge vi hade ett skolhus att samlas i kom gamla elever tillbaka till  skolan lördagen före första advent och deltog i morgonbönen och  sjöng Dotter Sion i ljuset av de triangelformade ljusstakarna i aulans höga fönster för att sedan samlas över kaffe i skolans matsal. Sedan skolan revs har vi samlats på samma sätt i Örgryte gamla kyrka med kyrkkaffe i Örgryte församlingshem. Kyrkan är fortfarande nästan full och ljudnivån i församlingshemmet är hög när alla gamla kamrater träffas. Så här har det hållit på i mer än 80 år. Även om Du inte är medlem i föreningen är du varmt välkommen att vara med om detta.

 

Annonser