Vårens skolresa 2020

Årets skolresa var tänkt att gå till Läckö Slott den 28 maj.

Som ni alla vet är läget just nu väldigt osäkert på grund av coronaviruset så vi har bestämt att avvakta med att skicka ut inbjudan.

Mer information kommer senast i slutet av april.

Resegruppen
Kjellbergska Flickskolans Kamratförening