Aktuellt

KAMRATFÖRENINGENS STYRELSE

informerar om tankar i Coronatider samt

skrinlagda  men även just nu fungerande planer och beslut inför

höstens traditionella aktiviteter:

Kära medlemmar!

Sex månader har gått sedan vi oförberett karantäniserades och våra aktiva liv passiviserades och våra kalendrar försågs med ordet INSTÄLLT . Vi var alla i passiv form.

Konserter, föreställningar, biobesök, möten, föredrag och resor var – just det- inställda.

För hur lång tid då? Det visste förstås ingen då. Vi vet inte så mycket mer idag.

I april fattade styrelsen beslut om att ställa in årets skolresa till Läckö slott. Tråkigt, men självklart. Vi räknar med att kunna genomföra den till våren.

Längre fram uppstod frågan om hur vi skulle kunna genomföra  det stadgeenliga årsmötet.

Skulle vi våga chansa och planera för ett traditionellt fysiskt möte med restriktioner?

Sankt Paulis församlingshem var bokat . Besöksantalet var begränsat till 30 personer.

Kanske skulle vi kunna ordna till det, men skulle ni vilja/våga komma?

Vi behöver inte fundera på detta längre. Beslut togs nyligen om 0 besökare och 70-plussare göre sig icke besvär.

Nu hoppas vi på följande:

ÅRSMÖTET 2020 genomförs i form av poströstning.

Alla medlemmar får, som vanligt, en inbjudan via brevlådan. I år kommer brevet även att innehålla

 verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelsen, valberedningens förslag SAMT ett svarsformulär, där du som medlem kan ta ställning till de olika punkterna.

Svaren ligger till grund för det fysiska årsmötet, som äger rum i närvaro av styrelsemedlemmar, mötesordförande samt justeringspersoner.

Årsmöte via poströstning har genomförts av flera föreningar med gott resultat.

Utskicket beräknas nå dig ca den 15 oktober. Vi önskar få era svar ca 1 november.

Vi hoppas att  i samband med utskicken även kunna ge besked om ADVENT.

Kanske finns andra restriktioner då. Örgryte nya kyrka är i alla fall bokad.

Många varma tankar och hälsningar

från

STYRELSEN

Vidare information publiceras här på hemsidan längre fram.

FRÅN ADVENT 2019

Samling i Örgryte gamla kyrka, kaffe och lussekatter för 125 gamla kjellbergare i Örgryte församlingshem. Skönsång av Helena Alm och andakt med Rigmor Borg.