I år fick vi fira första Advent tillsammans igen.

På grund av den pågående smittan valde vi att ha gudstjänsten i Örgryte nya kyrka där det inte blir trångt, men annars var allt som vanligt. Manilla Nordanstig höll en fin andakt och Helena Alm sjöng underbart vackert.

Årets speciella inslag var överlämnandet av ett gåvobrev på de Kjellbergska silverljusstakarna till Örgryte församling (text se nedan). Bodil skötte detta och församlingsherden Jonathan Andersson tog emot gåvan med några varma ord. Vi disponerar naturligtvis våra ljusstakar så länge det är aktuellt, men sedan har de ett hem i Örgryte gamla kyrka, det känns bra.

 

De första snöflingorna singlade ner utanför församlingshemmets fönster medan kaffet och lussekatterna intogs och visst kände vi hur julstämningen började smyga sig på.

Ungefär åttio personer deltog i gudstjänst och efterföljande kaffe.

ADVENT

 

GÅVOBREV

Som gåva till Örgryte församling överlåter Kjellbergska Flickskolans Kamratförening två silverljusstakar designade och utförda av smideskonstnären Christian Lundstedt.

Med gåvan gäller följande villkor:

Ljusstakarna skall kunna tas fram när föreningen så önskar för att lysa upp Kamratföreningens sammankomster i församlingens hägn.

Ägarhistorik

”Dessa stakar skänktes till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolan den 22 oktober 1935 av lärarinnor, utgångna från dess seminarium åren 1910–1932.” Dessa uppgifter finns ingraverade på stakarnas undersida. Som en ståtlig minnesgåva överlämnades två av smideskonstnären Christian Lundstedt komponerade och arbetade silverljusstakar för skolans högtidssal.

Alltså ingen tvekan om att ljusstakarna tillhörde Kjellbergska Flickskolan. Under 32 år prydde de aulans podium och var en symbol för de gamla elever som varje år samlades för att traditionsenligt fira första advent med skolans präst och elever.

Vid kommunaliseringen 1943 överlämnades skolbyggnaden med inventarier till Göteborgs stad. Egentliga skolinventarier kom att tillhöra Kjellbergska kommunala flickskolan. Sådant som kunde anses vara ting med affektionsvärde, skulle tillhöra   Stiftelsen Kjellbergska flickskolan fonder. Dock verkar gränsdragningen varit tveksam. Skriftliga källor/beslut har inte hittats, men det troliga är att ljusstakarna räknades till affektionsinventarierna.

1967 upphörde flickskolan som skolform och skolbyggnaden på Södra vägen revs. Den mycket aktiva Kamratföreningen blev hemlös.

Skolprästen och kontraktsprosten Nils Oderstam inbjöd då Kamratföreningen att fortsätta adventstraditionen i Örgryte gamla kyrka. De hemlösa ljusstakarna fick följa med och har sedan dess prytt altaret i kyrkan varje år, när de Kjellbergska kamraterna kommit för att fira advent. Detta har fortsatt i över 50 år.

Vem är då ägare?

Som framgår av ovanstående är ägare troligen Stiftelsen Kjellbergska flickskolans donationer. Där har man dock avsagt sig alla ägaranspråk (oktober 2019).

Därmed anser Kjellbergska Flickskolans Kamratförening, att föreningen får ta sitt ansvar och ”adoptera” ljusstakarna samt se till att de får ett hem innan det är för sent. Beslut från styrelsemöte 2021-06-02. Vi anser oss alltså vara i vår fulla rätt att skänka dessa minnesrika och vackra ljusstakar till Örgryte församling för fortsatt god omvårdnad.

Göteborg i Advent 2021

 Bodil Sporsén Jonathan Andersson

 

 

 

 

 

u med själv?

FRÅN ADVENT 2019

Samling i Örgryte gamla kyrka, kaffe och lussekatter för 125 gamla kjellbergare i Örgryte församlingshem. Skönsång av Helena Alm och andakt med Rigmor Borg