Årsmöte 2011

2011 års årsmöte ägde rum 24 oktober i Örgryte församlingshem där ca 100 gamla Kjellbergare samlats. I år hade vi två gäster, företrädare för Kamratföreningen vid Nya Elementar, Maud Berndtsson och Inger Olsson. Så vitt vi vet, är vi de enda föreningarna i sitt slag i Göteborg. På Nya Elementar har man ca 250 medlemmar och har kvar sin skola att träffas i vid sina årsmöten.

Två riktiga veteraner ur vår egen förening deltog: Anna-Maja Källrot, som gick ut 1934, och Ingrid Thalén, som gick ut 1940. Jubilarerna var nio. Tre gick ut 1946: Maj-Britt Berg, Kerstin Dolfe och Ingegärd Ekenberg-Hammar. Fyra gick ut 1951: Barbro Brander, Inger Karlsson, Birgitta Virdborg och Elisabeth Genell Storm. Och slutligen två från 1961: Inga Asting-Larsson och Mall Stålhammar. Alla fick var sin ros att frakta hem i en brödpåse.

Anita Cullberg, som gick ut skolan 1959, brukar ställa upp som ordförande på våra årsmöten och det gjorde hon även i år och med den äran, tydligt och effektivt. Verksamhetsberättelsen, som vi nu lägger ut här på hemsidan, och bokslutet godkändes och årsavgiften förblir 50 kr. Den nyvalda styrelsen återfinns under annan rubrik. Revisorerna Britt-Marie Samanni och Kerstin Wendt-Larsson med Lisbeth Lindberg som suppleant och valberedningen bestående av Inger Düring och Kerstin Lidbeck fick förnyat förtroende.

Ulla Lesslie som varit med i styrelsen sedan 1981, dvs i 30 år, tackades varmt för sitt arbete för föreningen där hon utgjort  en historisk länk och värdefull kunskapsbank. Hon gick ut skolan 1945 tillsammans med sin tvillingsyster Barbro och har också varit lärare på Kjellbergska. Om detta berättar hon i vår jubileumsbok. Vår ordförande Louise hängde ett silversmycke om Ullas hals som tack.

Kerstin Keen, som tillhör årgång 1957, berättade sedan om världens äldsta kvinnoyrke – barnmorskans. I år firas 300-årsminnet av det första barnmorske-reglementet. Kerstin har forskat i yrkets historia och gav oss intressanta bilder av hur yrket förändrats genom tiderna, förvånande, imponerande och lärorikt. Kerstin hade uppmärksammat att Göteborg har få skulpturer som föreställer namngivna kvinnor. Byster av herrar är det gott om men av kvinnor bara Karin Boye. Hon motionerade i kommunfullmäktige om en staty för barnmorskeyrkets centralfigur, Johanna Hedén, som verkade i Göteborg och kom att betyda så mycket för yrkets professionalitet och status. Nu finns en byst av henne på Östra sjukhuset om än lite i bakgrunden.

Kassarna med motiv från skolan var årets nyhet och såldes slut innan någon hann blinka. Nu dröjer det lite innan vi har sytt fler, för tyget visade sig vara säsongsvara och finns att få på våren. Till nästa årsmöte kan alla som vill få en kasse att gå runt på stan med och bli igenkänd av andra Kjellbergare.

Så var det dags för supén, snittar och öl/vatten och ljudnivån blev som vanligt öronbedövande.