Årsmöte 2012

Föreningens ordförande, Louise Brodin, öppnar 2012 års årsmöte

Årsmötet 2012 blev en minnesvärd kväll.  Nästan 97 skolflickor och en manlig kjellbergättling hade infunnit sig i Örgryte församlingshem. Det var rekord (om man undantar jubileerna). Anita Cullberg skötte förhandlingarna – som vanligt med fast och säker hand assisterad av föreningens sekreterare Margareta Egerstad och kassören och redaktören Helena Jos Person som läste verksamhetsberättelsen och redovisade finanserna. Revisorerna var nöjda och mötet beslöt på deras förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Styrelseledamöter som fullgjort sina mandat omvaldes och 16 jubilarer applåderades och fick var sin ros. Störst applåd fick Ingrid Thalén som gick ut skolan 1940! Inger Düring som varit verksam i styrelsen i många år, nu senast som ledamot i valberedningen, önskade dra sig tillbaka. Hon ersattes av Kerstin Lundin (årg 67).

Ingrid Thalén årgång 1940

Och så var det dags för kvällens underhållning och AM Alströmer, kommunutvecklare i Essunga, berättade om Gustav
Vasas älsklingshustru Margareta Leijonhufvud. Vi fick veta mycket som vi inte haft en aning om, bland annat att drottningen vuxit upp på Loholmen som är en ö i Sjön Anten, alldeles här intill. AM (hon vill kallas så trots att hon heter Anna Margareta) hade letat i arkiven och kunde bland annat visa brev både från Gustav Vasa och från hans drottning. De var mycket lyckliga tillsammans trots att ålderskillnaden var stor. Vi fick veta mycket annat också, AM är en stark kvinnoförespråkare och efterlyste kvinnostatyer i allmänhet och drottningstatyer i synnerhet. Det vimlar av kungar i våra städer – i Stockholm och Göteborg inte minst.

Här får AM Alströmer boken om Charlotte von Schéele av Louise Brodin

AM Alströmers mor är född Kjellberg och därför sitter AM i Kjellbergska släktföreningens styrelse  och har således stark anknytning till Jonas Kjellberg och oss.  Då kan jag raskt anknyta till Thomas Heuman som vackert tackade för maten och kunde berätta att han är gift med en Kjellbergare, nämligen Marianne (årg 56) och att hans mamma var född Kjellberg och att han minsann också varit ledamot av denna släktförenings styrelse.

Här är den manlige gästen Thomas Heuman med svägerskan Inger Wadström (årg 59) och kvällens ordförande Anita Cullberg (årg 59)

Flera volontärer hade ställt upp för att hjälpa till med möblering och dukning denna kväll. Två raska flickor, Emma och Johanna, hade vi städslat för hjälp i köket. Nya – av styrelsen sydda – kassar gick åt som smör. Eftersom vi i år började mötet lite tidigare än förut kunde vi ta det med ro och klassisarna hann prata ordentligt med varandra utan att bli ivägkörda.

Nu ser vi fram mot advent och då kommer man att kunna skriva på intresseanmälan för vårpromenad till Göteborgs flickskolor. Det blev så lyckat sist (se artikel på annan plats på denna hemsida).

Jag tackar alla som hjälpte till och skapade ett sådant lyckat årsmöte. Själv blev jag omvald och tackar för förtroendet.

Louise Brodin (årg 56)

ordförande

Skolans fana som under året förvaras i Regionarkivets brandsäkra grottor i Otterhällan