Årsmöte 2013

Fnitter och skratt i Örgryte församlingshem. Hundratalet – en fjärdedel av kamratföreningens medlemmar – kom från när och fjärran för att fira årsmöte. Vår eminenta för kvällen valda mötesordförande Anita Cullberg rattade mötet med hjälp av en soppsked – ordförande hade till sin förargelse den riktiga klubban hemma.

Helena Jos Person föredrog verksamhetsberättelsen och redogjorde för vår ekonomiska ställning som är god. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen och valberedningen föreslog omval på alla poster och blev själv omvald. Jubilarerna hyllades med hurrarop och var sin röd ros. Särskild hyllad blev också Ingrid Thalén som gick ut skolan 1940 för 73 år sedan. Vår trogna Ulla Lesslie, f d elev (gick ut 1945),  lärare och mångårig ledamot av kamratföreningens styrelse fick också en ros.

Kvällens program bestod av ett föredrag om familjen Sahlin, kvinnor och kläder från Eslöv till Göteborg. Förra landshövdingskan (tillika Kjellbergskaskyltavtäckaren) Brittmo Bernhardsson, som arbetat som kultursekreterare i Eslöv, berättade livfullt med bilder om framför allt de kvinnliga medlemmarna av familjen Sahlin som öppnade Sveriges första barnekiperingsaffär på Kungsgatan i Göteborg.

Omvalda ordförande Louise Brodin tackade Brittmo och Anita och sedan var fältet fritt för snittar, kaffe och småpart som steg högt i taket. Lotterna till utvalda bokpriser gick snabbt åt. Sist på programmet stod lottdragningen och mången lycklig vinnare gick hem med böcker i paket. Att döma av sorl och kommentarer i kapprummet hade det varit ett lyckat årsmöte – fast tiden flög.

Ett varmt tack till alla funktionärer som gjorde detta möte möjligt och med så lyckat resultat.

Louise Brodin ordf

Mötesordförande Anita Cullberg tackas

Mötesordförande Anita Cullberg tackas

Brittmo m flBrittmo Bernhardsson beredd att berätta om familjen Sahlin

Brittmo Bernhardsson får en Kjellbergskabok, en av de sista

Brittmo Bernhardsson får en Kjellbergskabok, en av de sista

Ingrid och AstridTvå engagerade och trogna medlemmar som ofta bidrar till fotoalbumet  Astrid Hallgren och Ingrid Aronsson

Utan dessa jätteduktiga hade vi varken fått snittar eller kaffe

Utan dessa jätteduktiga hade vi varken fått snittar eller kaffe