Årsmöten

Från årsmötet 2019

Efter föreningens förhandlingar, där styrelsen valdes om, underhöll Gunilla Flinck med minnen och toner från sitt liv. Vi tackar henne för detta mycket uppskattade program!

   

Årsavgiften för 2019 – som ni nu vet är den numera 100 kronor- betalas in på föreningen bankgiro 661-6536 senast den 31 december 2018. Avi bifogas. Meddela Anna-Stina ändrad mejladress.

IKTIG INFORMATION OM GDPR

Den 25 maj 2018 inträdde en ny lag General Data Protection Regulation (GDPR), vilken Kjellbergska Flickskolans Kamratförening följer. Det innebär att när du registrerar ditt medlemskap också samtycker till att föreningsstyrelsen behandlar dina uppgifter korrekt enligt lagen.

 

   

VERKSAMHETSBERÄTTELSE oktober 2017 – oktober 2018

Årsmötet 2017 ägde rum den 24 oktober i Örgryte församlingshem. Ett nittiotal kjellbergare infann sig- som vanligt glada och entusiastiska över att få råkas och språkas.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes med van hand av ordförandeveteranen Anita Cullberg. Verksamhetsberättelse godkändes och revisionsberättelsen accepterade räkenskaper och bokslut och styrelsen fick fortsatt förtroende.

Revisor Kerstin Wendt- Larsson informerade om innebörden och meningen med det brutna räkenskapsåret, som enligt besluts skulle genomföras under 2018. Vid årsmötet 2018 redovisas två bokslut ett för 2017 samt ett för första halvåret 2018.

Extra spännande detta år var att fyra av styrelsens medlemmar valt att inte ställa upp för omval. Det gällde Louise Brodin, Ulla Berglindh, Birgitta Bellman och Margareta Göransson. Hur ersätta sådana styrelseproffs? Som väl var hade valberedningen lyckats hitta fullgoda ersättare Årsmötet godkände de föreslagna och styrelsen har således utgjorts av följande medlemmar:

Bodil Sporsén, ordförande, Ingela Björnåsen Nyström Anna-Stina Brosché, Margareta Egerstad, Helena Jos Person, Ingela Rangenstedt Annika Wettre samt Eva Peters och Ragnhild Wedlin

Revisorerna Kerstin Wendt-Larsson, Brittmarie Samanni (ordinarie) och Lisbeth Lindberg (suppleant) omvaldes.

Valberedningen har utgjorts av Kerstin Keen (omval) och Ulla Berglindh (nyval).

Med anledning av att det var 50 år sedan flickskolan som skolform upphörde och Kjellbergska byggnaden på Södra vägen revs berättade Ulla Berglindh och Bodil Sporsén om flickors utbildning, donatorer, föreståndarinnor, politiska skolbeslut m.m. genom historien under rubriken Flickskolan- en skolform i tiden. En utställning om Flickskolor samt Helena Jos Persons bok om tre föreståndarinnor Flickors fostran- ett kall kompletterade föredraget. Boken fanns till försäljning Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer hade generöst bidragit till tryckning av boken och professionell hjälp med utställningen.

Årets jubilarer och våra fantastiska ”fyrtiotalister” uppmärksammades med blommor. Sedan blev det avslut med goda snittar, kaffe och kaka samt mer av kamratligt prat.

Advent

Ett 110-tal kjellbergare deltog i det traditionella adventsfirandet i Örgryte gamla kyrka. Det var alltså femtio år sedan den hemlösa kamratföreningen, tack vare kyrkoherde Nils Oderstam, erbjöds fira advent i Örgryte församling.

Präst för andra året var Rigmor Borg, som djupt rörde församlingen med sin adventsbetraktelse. Solist var Julia Sporsén och organist Göran Allvar, vilka överraskade med att framträda fullt synliga i koret och dessutom tillåta församlingen att köra i avslutningsnumret Joy to the world. Vilken kör!

Efter gudstjänsten fanns som vanligt kaffe och lussekatt i församlingshemmet. På begäran visades utställningen om flickskolan igen. Många hade inte hunnit se den ordentligt i samband med årsmötet.

Äldsta närvarande kamrat Berit Rhodin- Eckert imponerade med att deklamera favoriten Björn Afzelius och avtackades med blomma.

Medlemmar

Antalet medlemmar den 1 oktober 2018 var318.

Skolresan

Skulle det finnas intresse för ännu en skolresa efter att vi betat av ett femtal endagsmål. En lista med intresseanmälan på årsmöte och advent visade att det definitivt fanns intresse. Flera förslag på lämpliga resmål diskuterades. Styrelsen föll till slut för Limmareds glasbruk och skulpturparken i Borås. Resedatum bestämdes till den 24 maj. Tjugotre glada resenärer tillbringade en härlig varm dag tillsammans. I Limmared fick vi en mycket trevlig guidning i muséet och därtill en god lunch. I Borås vandrade vi runt själva i parken och” hälsade på” konstverk i olika former. Pinocchio vinkade vi till från bussen. Under hemresan ställdes frågan om kamraterna vill åka på skolresa även nästa år. Svaret var ett rungande ja.

Ägande

I december 2017 fick kassören en förfrågan från Örgryte församling. Det gällde om man under några månader kunde få låna ”kjellbergskas silverljusstakar” för att ställa dem på altaret i Örgryte gamla kyrka. Kyrkans egna ljusstakar var slitna och då kyrkan skulle renoveras under 2018 ville man vänta med eventuella nyinköp. Svaret på frågan blev JA visst det gick väl bra. Men detta startade vissa funderingar i styrelsen: vem äger ljusstakarna egentligen? hur har de kommit till Örgryte församling? hur är det med fanan?

Funderingarna ledde till att Helena Jos Person satte igång att forska om ljusstakarnas ursprung. Ett mycket noggrant letande via funna protokoll och bortkomna bilagor ledde fram till att de med största sannolikhet tillhör Stiftelsen enligt följande historik:

Ljusstakarna har tillhört skolan. På undersidan finns graverat:

Dess stakar skänktes till Stiftelsen Kjellbergska flickskolan den 22 oktober 1935 av lärarinnor utgångna från dess seminarium åren 1910-1932.

Skolans årsredovisning från 1935 visar att ljusstakarna överlämnades av ovanstående gamla elever via Gulla Lamberg ” som en ståtlig minnesgåva och två av smideskonstnären Christian Lundstedt komponerade och arbetade silverljusstakar för skolans högtidssal”.

Vid kommunaliseringen 1943 överlämnades skolbyggnaden med inventarier till Göteborgs stad.

Av protokoll från den interimistiska styrelsen för den nybildade Kjellbergska kommunala flickskolan den 4 november 1943 framgår att det fanns inventarier som ej ansågs vara egentliga inventarier utan mer av affektionsvärde och som Stiftelsen

Kjellbergska flickskolan fått som gåva. Villkoren för denna dispositionskulle senare bestämmas mellan Kjellbergska kommunala flickskolan och Stiftelsen Kjellbergska flickskolans fonder. Utlovad specifikation saknas.Ljusstakarna bör rimligen ha ingått bland inventarier med affektionsvärde. Vi måste alltså tro att silverstakarna tillhör Stiftelsen för Kjellbergska flickskolans fonder. Örgryte församling tog över adventsfirandet 1967 och Kamratföreningen kunde glädja sig åt att stakarna följt med i flytten.

Det troliga är att även fanan omfattas av begreppet affektionsinventarium.

Hemsidan

På hemsidan http://www.Kjellbergare.se lägger vi ut sådant som kan vara av intresse. Där finns foton från årsmöten, advent och skolresor. Medlemmar är välkomna att bidra.

Under året har den nya dataskyddslagen GDPR börjat gälla. För en förening som vår gäller det att behandla personuppgifter enligt den nya lagen. Vi behöver ha samtycke för registrering. På kallelsen till årsmöte 2018 har kamratföreningens medlemmar ombetts ta ställning till de personuppgifter, som vi har registrerade och meddela om man önskar bli struken ur vårt register. Foton på medlemmar sätts inte in på hemsidan utan den fotograferades samtycke.

Övrigt

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten.

Mölndal den 1 oktober 2018

Bodil Sporsén Anna-Stina Brosché

Ordförande vice ordförande

Margareta Egerstad Helena Jos Person

Sekreterare, vicekassör skattmästare, redaktör

Ingela Björnåsen Nyström Ingela Rangenstedt

Klubbmästare vice klubbmästare

Annika Wettre

Ledamot

 

F

  •