Årsmöten

Från årsmötet 2019

Efter föreningens förhandlingar, där styrelsen valdes om, underhöll Gunilla Flinck med minnen och toner från sitt liv. Vi tackar henne för detta mycket uppskattade program!

   

VIKTIG INFORMATION OM GDPR

Den 25 maj 2018 inträdde en ny lag General Data Protection Regulation (GDPR), vilken Kjellbergska Flickskolans Kamratförening följer. Det innebär att när du registrerar ditt medlemskap också samtycker till att föreningsstyrelsen behandlar dina uppgifter korrekt enligt lagen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE oktober 2018-oktober 2019

ATT DET VAR ETT GOTT SLUT PÅ DET GAMLA VERKSAMHETSÅRET KÄNDE VI TYDLIGT  OCH VI KUNDE äVEN  ANA EN GOD  POSITIV START PÅ DET NYA ÅRET  2018-2019.

Årsmötet 2018 ägde rum den 22 oktober- just på skolan 183-årsdag. Ofta lyckas vi pricka in den exakta dagen. Som vanligt höll vi till i Örgryte församlingshem . Antalet kamrater var något färre detta år, men det 80-tal, som kom ,var som vanligt sprudlande och härligt uppfyllda av glädjen  att få träffas och få prata om vad som hänt sedan sist, men det pratet fick de allt vänta med. Först blev det:

Årsmötesförhandlingar, vilka genomfördes med sedvanlig  finess av vår ständiga årsmötesordförande Anita Cullberg.

Verksamhetsberättelsen kunde läggas till handlingarna.

Eftersom föreningen infört brutet räkenskapsår omfattade revisionen denna gång två bokslut: ett för hela året 2017 samt ett för perioden 2018-01-01 till 2018-06-30. Revisionsberättelsen godkändes och därmed klubbades beslutet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

Därefter följde val av styrelse.

Avböjt omval hade skattmästaren Helena Jos Person, ävenså revisorerna   Kerstin Wendt-Larsson, Brittmarie Samanni och Lisbeth Lindberg. Även Valberedningen hade avböjt omval ,men visade sig senare dyka upp i annan form.

Årsmötet godkände valberedningens förslag och styrelsen har under året utgjorts av följande medlemmar, vilka under det efterföljande konstituerande mötet tilldelades följande specifika uppgifter:

Ordförande                                 Bodil Sporsén                             på 1 år omval           vald av årsmötet

Ledamöter                                  Ingela Björnåsen- Nyström      på 2 år omval            klubbmästare

                                                    Annika Wettre                            på 1 år omval          sekreterare

                                                    Britt-Marie Larsén                     på 2 år nyval            vice kassör

                                                    Ragnhild Wedlin                         på 1 år omval          resegruppen, suppleant

Ej aktuella för val detta år var:

                                                    Anna-Stina Brosché                   vice ordförande, ansvarig för hemsidan

                                                    Margareta Egerstad                   skattmästare, ansvarig för medlemsregister.

                                                    Ingela Rangenstedt                    vice klubbmästare, ansvarig för fanan

                                                    Eva Peters                                   resegruppen ,suppleant

Nya revisorer valdes enligt följande;

Ordinarie                                   Ulla Frang                                   vald på 1 år

                                                    Kerstin Keen                               vald på 1 år

Suppleant                                   Ulla Berglindh                             vald på 1 år

Någon valberedning gick inte att få fram under mötet. Senare hittades dock två hugade  kamrater nämligen:

Birgitta Bellman och Ulla Grangård.

Avgående Helena, Kerstin, Brittmarie och Lisbeth, Kerstin och Ulla avtackades och Brittmarie, Ulla och Ulla och Kerstin välkomnades.

Scenen intogs så småningom av Karin Brygger, som i bilder- i bild och ord- berättade om det judiska Göteborg. Karin har bl.a.via sina artiklar i Göteborgs-Posten gjort sig känd och uppskattad.

 Vi var glada över att ha fått möjlighet att engagera henne.

Efter detta blev det dags för snittar och kaffe. Då utbröt pratkaskaden.

Boklotteriet engagerade och många goda och läsvärda böcker hamnade hos läsglada kamrater.

Naturligtvis uppmärksammade vi också våra jubilarer med rosor.

Advent 2018

Lördagen den 1 december firade vi advent som vanligt, men ändå var det inte riktigt som vanligt. För första gången på 51 år skulle vi inte vara i Örgryte gamla kyrka utan i den nya kyrkan.

Orsaken var en större renovering av den gamla trotjänaren .Och som om inte det var revolution  nog– tiden för  högtiden var framflyttad till 09 00.

Hur gick det, då? Jo, jättebra. Alla var nöjda med den senare tiden. Många tyckte att den nya kyrkan var bra, en del t.o.m. att den var bättre  ( nära till församlingshemmet).

Ett litet orgelproblem löstes med att organisten Bo-Urban Nordgren med solisten Helena Alm elegant förflyttade sig till koret för flygelackompanjemang.

Solosången och  församlingssången ljöd både intimt och mäktigt i den större akustiken.

Vår adventspräst Rigmor Borg väckte  oss  med  minnesvärda ord  och tankar  inför adventstiden förväntningar och den hägrande julens budskap.

Församlingshemmet intogs därefter för kaffe och lussebullar. Inledningsvis sjöng Helena Alm ännu en sång för oss.

Favorit i repris1: boklotteriet som sköts väl av lotteriansvariga Ragnhild Wedlin.

Favorit i repris 2: Berit Rhodin-Eckert m.fl. berättar minnen.

Stiftelsen för Kjellbergska Flickskolans stipendiefond bidrar generöst till vårt adventsfirande. Stort tack!

Skolresan 2019 

Lite undras det varje år: skall det bli en ny skolresa? Hittills har svaret var ett rungande :jajamensan.

Efter Gössäter, två flickskolepromenader, resor till Jonsered, Varberg, Tjörn, Jönköping, Limmared/Borås, var det dags för ett av de nya förslagen från vår entusiastiska resegrupp nämligen: Uddevalla/Flatön.

Vår busskompis Thomas var helt med på noterna och den 23 maj bar det iväg. Som vanligt var det utmärkt resväder.

Första stopp var Bohusläns Museum. Förmiddagsfika, visning av utställningen Gränsland . Goda guider introducerade oss för två stronga och kanske maktfullkomliga  kvinnor : Hertiginnan Ingeborg, som härskade från Bohus fästning på 1300-talet och

den mer luriga och mindre kända änkefru Smitt  i Marstrand  krigsåret 1719.

Gott om tid fanns att även besöka andra utställningar  inom museets väggar.

Efter en härlig lunch bar det av till Flatön, där ordföranden för hembygdsföreningen mötte upp och ledde oss in i den vackra öns historia och inbjöd oss att klämma ner oss i den gamla skolans trånga bänkar.

Stor fika i den nyare skolbyggnaden. Dags för hemresa och vår kunniga eldsjäl till guide  följde  med oss ända  till färjan.

En härlig dag i den bohuslänska naturen och kulturen var över. I bussen på hemväg frågades om intresse för ny skolresa. Svaret kom rungande: Jajamensan. Då så, då kommer vi åter med nytt resmål  2020.

Hemsidan

Hemsidan sköts av Anna-Stina Brosché. Vi lägger in information, inbjudningar, kallelser och eventuella .Nyheter om familjen Kjellberg eller annan kjellbergiana.

Arkivering

Under detta verksamhetsår har följande hemarkiverat material med kjellbergsanknytning överlämnats till Landsarkivet

av Helena Jos Person.

Två exemplar av Jubileumsskriften 1835- 1935 samt supplement 1936-1956

Edit Hedin, Göteborgs flickskolor sid 76-135 ( en fotokopia, som en tidigare elev skickat)

Göteborg-Stockholm tur och retur, Märta Edquist

Sådan kärlek till blommor, Louise Brodin m-fl-

Eventyreren Nils Eldrup, Adolf Aadnesen

Två exemplar av varje upplaga av jubileumsboken 2010

Ett exemplar av Flickors fostran och bildning- ett kall

Kalendrar från 2014 och 2016

Tre kassar med skolmotiv, en svart och en röd samt den handmålade skissen

En bricka med skolmotiv.

Tack till Helena för stor hjälp.

Medlemmar

Antalet medlemmar per den 2 oktober 2019 är 305.

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten.

Mölndal 2019.10-21

Bodil Sporsén ordförande                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                     1

 

 

 

 

                                                   

 

                                                                                                       

 

 

 

   
  •