Bli medlem

Den som vill bli medlem sätter in 50 kr på vårt bankgiro 661-6536 och skriver namn och adress, avgångsår (det år klassen gick ut 7:an, även om just Du slutade tidigare) och flicknamn. Vi är också angelägna om att samla in e-postadresser för att kunna nå ut med information. Har Du frågor kontakta vår medlemsansvariga Margareta Egerstad (Struve) tel 0302-313 49, e-post Margareta@Egerstad.se.

Välkommen i gänget!