Jubileet 2010

 Skolans 175-årsjubileum

Årsmötet 20 oktober 2010 var också skolans 175-årsjubileum. Styrelsen ville göra detta till en fest och så många som 159 gamla Kjellbergare anmälde sig. Det var glädjande men också problematiskt. Örgryte församlingshem rymde inte denna skara. I alla hast fick vi hitta en annan lokal som rymde alla. Det blev Studentkåren på Götabergsgatan som var något sval men fungerade väl. Anita Cullberg var ordförande för årsmötet som inleddes med mingel och vin. Ordförande Louise Brodin höll högtidstalet. Vissa mindre ändringar gjordes i de nya stadgarna och Ami Lönnroth berättade om sina förebilder inom journalistiken innan man avåt en liten supé under mycket prat. Akademiska kören sjöng och Kerstin Lidbeck höll tal till Mannen. Gunilla Flinck och Birgitta Bellman underhöll på piano med välkända stycken från skoltiden som t ex Schuberts militärmarsch.

(klicka på en bild för att förstora)