Promenaden i maj 2012

Vi hade väldigt tur med vädret! Ingrid Segerstedts gymnasium på Södra vägen 25 var det närmaste vi kunde komma vår gamla skola utan att vara i parkeringshuset. Där var man också mycket gästfri och lånade ut sin aula, f d tingssalen i Askims domsaga/Mölndals tingsrätt. Här startade vår fllickskolepromenad. Man förstorar bilderna nedan genom att klicka på dem.

        

Ulla och Bodil

 

Närmare 60 gamla Kjellbergare samt ordförande i styrelsen för Stiftelsen Kjellbergska flickskolans donationer, Christina Stendahl, var tillstädes. Styrelsens arbetsgrupp Louise Brodin, Ulla Berglindh och Bodil Sporsén gav oss en fyllig introduktion till promenaden. De gav oss inte bara skolhistoria utan lyfte också fram flera starka, engagerade och besjälade kvinnor vars arbete och visioner kommit att betyda mycket för inte enbart flickors utbildning. Ulla berättade t ex om Ingrid Segerstedt Wiberg som stolt givit namn åt den skola vi gästade och om Jeanna Oterdahl som var knuten till Matilda Halls skola och som ofta höll morgonbön för oss. Ulla mors minnen från Fruntimmersföreningens skola gav skolan extra färg. Bodil var entusiastisk över Sigrid Rudebecks pedagogik och berättade livfullt om hur stor hennes skola kom att bli. Bodils mor hade gått på Matilda Hall men tiden medgav inte någon djupdykning i den skola denna gång. Louise berättade om systrarna Nonnen och Cavallin samt om Charlotte von Schéele, musiklärarinnan med blomsterplanscherna.

   

Indelade i grupper och med färdkost och karta vandrade vi så iväg. Bodil försåg oss med en frågelista för att göra oss uppmärksamma på detaljer på vår färd och för att ge oss samtalsämnen om de skulle tryta.

   

 I Fruntimmersföreningens skola möttes vi av en journalist med uppgift att dokumentera fastigheten. Vi testade trapphallen för jämförelser med vår egen och tyckte skolgården var bra liten. Även på Matilda Halls skola fick vi se gården och kunde lista ut var aulan varit. Båda dessa fastigheter är nu bostäder.

     

Här vandrar man vidare och har mycket att stå i.

 

 

  

Framme vid Matilda Halls skola på Karl Gustavsgatan.

  

På Nya Elementar, idag Victoriaskolan, berättade Louise om hur det kom sig att Carl Larsson målade kvinnan genom tiderna i trapphuset. Nu för tiden får inte eleverna vara i trappan, men på de sediga flickornas tid gick det bra. Och vi beundrade och fotograferade. För flera var det första gången de fick se originalen som så ofta reproduceras.

 

        

Här är det mingel utanför Tomtehuset vid Vasagatan.

     

Hos Sigrid Rudebecks hade man centrala prov och hälsade oss därför välkomna en annan gång. På Storgatan 3 ligger Kjellbergskas första egna hus, där man flyttade in 1870. Fastigheten ägs idag av Tempelriddarorden, vars stormästare Sven Söderman, tog emot oss och berättade om verksamheten. Både i aulan och i trapphallen tyckte vi oss känna vibrationer från gamla Kjellbergare från förrförra seklet.

     

Flera av oss hade inte varit på nya Pedagogen tidigare och fick nu stifta bekantskap med ännu en skolanknuten miljö. Där åt vi avslutningslunch under sedvanligt glatt samspråk.