Skylten på parkeringshuset

I maj 2010 lät vi sätta upp en skylt på fastigheten som nu finns på hörnet Södra Vägen/Kristinelundsgatan. Nu kan alla se hur det en gång såg ut. Vår dåvarande ordförande Louise Brodin höll tal och Brittmo Bernhardsson avtäckte. Stefan Sporsén, son till en Kjellbergare, blåste fanfar och många gamla Kjellbergare hade samlats i vårvinden.

Så här ser skylten ut

Kjellbergska flickskolan


På denna tomt låg Kjellbergska flickskolan 1898 – 1967. Byggnaden ritades av arkitekten Adrian Crispin Peterson.


Skolan hade startat sin verksamhet 1835 genom en donation av grosshandlare Jonas Kjellberg som till minne av sin hustru ville göra det möjligt för flickor att få undervisning och ”beredas till en kunnig, sedig och väl utbildad samhällsmänniska”. Familjen Kjellberg fortsatte genom åren att stödja skolan och flickorna med generösa donationer.


Generationer av flickor har här fått en gedigen basutbildning enligt skilda tiders skolformer. Många fortsatte till studentexamen och vidare studier så snart detta blev möjligt även för flickor. Kjellbergska flickskolan lade stor vikt vid språkutbildning, särskilt franska, och musikundervisningen var omfattande.


Genom riksdagsbeslut 1962 avvecklades flickskolorna. Sista kullen gick ut här 1967 och på hösten samma år revs byggnaden.

Kjellbergska flickskolans kamratförening 2010