Skylten på parkeringshuset

Brittmo Bernhardsson avtäcker