Stiftelsen

Stiftelsen Kjellbergska flickskolans donationer

Vid kommunaliseringen av skolan 1943 fick kommunen överta fastigheten med inventarier. Skolans tillgångar i övrigt, främst donationsfonderna, ombildades till en stiftelse med bibehållande av donatorernas syften. Medlen skall användas till stipendier för utbildning efter gymnasiet av flickor som studerar eller studerat vid skolor i Göteborg med företräde för flickor från Kjellbergska flickskolan och därefter till flickor från Göteborg.

Fonderna har vuxit genom åren. 1966 var stipendiebeloppet 750 kr. År 2016 var det i genomsnitt 10 000 kr. Detta år inkom 519 ansökningar. 400 ansökningar beviljades och flickorna fick motta stipendium för fortsatta studier i akademiska ämnen, i konst eller hantverk på skolans  och donatorns födelsedag 22 oktober. Totalt delade man under 2016 ut ca 4, 7 miljoner kr.

Stiftelsens styrelse består av företrädare för Svenska kyrkan, för skola och universitet samt från näringslivet. Därutöver skall en medlem från släkten Kjellberg alltid ingå.

Stiftelsen Kjellbergska flickskolans donationer har egen hemsida på nätet.