Styrelsen

Styrelsen 2018:

Bodil Sporsén (ordf.), Anna-Stina Brosché (v. ordf.), Margareta Egerstad (skattmästare,), Ingela Nyström (klubbmästare), Annika Wettre (sekreterare),  Ingela Rangenstedt, Britt-Marie Larsén, Eva Peters (suppl.), Ragnhild Wedlin (suppl.)

Revisorer: Ulla Frang, Kerstin Keen, suppl. Ulla Berglindh

Kontakt för hemsidan: annastinabrosche@gmail.com

IMG_0448

Från höger. Bodil, Eva, Ingela N, Annika, Margareta, Ragnhild, Ingela R och Anna-Stina. Saknas: Britt-Marie.

Ordförande i föreningen har varit:

Hildur Ridderstad      1952 – 1961

Eva Rosengren          1961 – 1964

Greta Forssell            1964 – 1970

Kerstin Lidbeck          1970 – 1975

Fleur Priwin Palmé      1975 – 2009

Louise Brodin              2009 – 2015

Bodil Sporsén              2015 –

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av sju ledamöter och två suppleanter.