Fler flickskolor

Under vår promenad hann vi inte med alla Göteborgs flickskolor. Här följer en presentation av några som vi hoppade över denna gång.

Här på Tegnérsgatan 14 låg Göteborgs Lyceum för flickor. Den skall vi inte besöka på vår vandring. Skolan var från början privat och hyrde lokaler på skilda ställen i Göteborg. Den ombildades till aktiebolag 1917 med namnet Göteborgs Lyceum för flickor och då flyttade man in här. Från början var det 10 klassrum, kemirum, bibliotek mm och så småningom fick man skolkök och matsal och i källaren slöjdsal. Som mest hade man 270 elever. Skolan uppgick 1938 i den nybildade Vasa kommunala flickskola. Det är svårt att finna spår av skolan idag. I portgången finns vackra medaljonger. Här är ett exempel.

Ett annat exempel på skolor inrymda i bostadshus är Vasa flickskola, ännu en föregångare till Vasa kommunala. Den låg här i hörnet av Aschebergsgatan och Engelbrektsgatan. Här flyttade man in när huset var nytt 1912 och disponerade våningsplan ett och halva två. Vasaparken fick tjäna som skolgård. När man hade över 300 elever fick man hyra extra yta på Engelbrektsgatan 26 och ytterligare lokaler i huset på Aschebergsgatan. Så t ex hade man teckningssal i nuvarande frisörens lokaler till vänster om stora porten och skolkök i lokalen intill. Mot Engelbrektsgatan hade man sysal i gatuplanet till höger om floristen som funnits där sedan huset byggdes. Vi har letat efter spår av skolan, t ex de egna trappor inomhus som flickorna hade men alla spår är utplånade idag.

Skolan avvecklades 1938 och bildade tillsammans med Göteborgs Lyceum för flickor, Matilda Halls skola och Fruntimmersföreningens skola den nya Vasa kommunala flickskola. Denna inhystes under några år i Fruntimmersföreningens och Mathilda Halls gamla lokaler.

1951 fick man flytta in i nybyggda lokaler på Skånegatan, granne med dåvarande Kommunala mellanskolan och Praktiska mellanskolan.

Nybygget saknade både aula, frukostrum och gymnastiksal. Trots ihärdigt uppvaktande av kommunen kom dessa nödvändigheter aldrig till stånd. Man fick hyra in sig på olika håll, bland annat i brandstationen på Heden och i Lisebergs rotunda.  Källaren fick användas till frukostrum. Skolan var stor, som mest hade man över 750 elever.

Att varje klassrum på bottenplanet hade egen utgång till skolgården ansågs mycket modernt. Idag har trapporna ut tagits bort. Lokalerna används nu av Munkebäcksgymnasiet, Skånegatan.

Denna skulptur av Britta Nehrman med titeln Flickor invigdes 1954 och står där den alltid stått – på trappan till huvudentrén. Tre flickor från skolan hade stått modell, i olika åldrar och med olika frisyrer. Den yngsta har en boll i handen och fläta med rosett. Mellanflickan har också en boll och kortklippt hår. De stora flickan har hästsvans som man ju skulle ha på 50-talet.